• Statistik

    Jägare som skjutit fler än 10 älgar

             Statistik 10+-klubben

David i Näse David i Näse

10-klubben, 1975-2019. Alla jägare som fällt mer än 10 älgar under perioden.En imponerande samling jägare som tillsammans fällt 508 djur under 44 års tid.

 

Paul Johansson, 56

Uno Johansson, 38
Hans Björnson,36

Stig Jansson,33

Hugo Renström, 32

Roland Halvarsson,32
Bengt Danielsson,31

Gunnar Jansson,29

Alf Davidsson, 22

Birger Olausson, 22

Kjell Andréasson, 20

Åke Andersson, 18
Nikals Olausson, 18

Bror Kjärnfors, 16

Jonny Myrén, 16

Roland Ådefors, 16

Åke Ullnert, 15
Ove Gustafsson.13

Bo Larsson, 12

Morgan Jonasson,11
Thomas Lindström,11
Anders Olin. 10