• Järnsjöns FVOF

Järnsjöns fvof

OBS!
P.g.a Coronaepedemin är årsmötet uppskjutet ca. 1 månad. Datum kommer senare!

maj 2020.
Niklas vet var man skall få de fina fiskarna i Järnsjön.

Havsfiske Flatanger Norge
Sådana fångar man inte i Järnsjön
Paul med sin 5-kilosgädda 2011-06-26
90 cm var den
Lennart och Linnéa med 6 kg gädda 20110728
Crille med monstergädda