• Järnsjöbygdens ÄSO

Järnsjöbygdens ÄSO 10752 ha.
Åsebyfors VVO, Sillegårdseds VVO, Ström-Långelanda VVO och Årjäng- Klevane VVO.

OBS!
p.g,a corona är årsmötet inställt!
En proforma Årsstämma har upprättats, se nedan.

Årsmötet kommer att hållas första söndagen i maj, varje år, kl 17.00.
Styrelsen samlas kl. 16 00
Plats: Höglians skola.

Järnsjöbygdens älgskötselområde , det markerade området.