• Järnsjöbygdens ÄSO

Järnsjöbygdens ÄSO 10752 ha.
Åsebyfors VVO, Sillegårdseds VVO, Ström-Långelanda VVO och Årjäng- Klevane VVO.

Årsmötet kommer att hållas första söndagen i maj, varje år, kl 17.00.
Styrelsen samlas kl. 16 00
Plats:Meddelas på denna sida i god tid före!

Järnsjöbygdens älgskötselområde , det markerade området.